Overprikkeling, onderprikkeling?

Hoe ervaar jij je hooggevoeligheid?

Hooggevoeligheid HSP of HSS is een eigenschap van goed ontwikkelde zintuigen en een gevoelig zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Je kunt veel en zeer gedetailleerd waarnemen en al die signalen worden nauwkeurig doorgegeven aan de hersenen. Dit kan overprikkeling hooggevoeligheid-rustzoekerveroorzaken. Dan ervaar je een vol hoofd en een onrustig lijf, heb je het gevoel een spons van energie, sferen en stemmingen van anderen te zijn, daardoor voel je je vaak moe en ben je meer bezig zijn met waarnemen van negativiteit dan positiviteit.

Op den duur kun je dan chronisch vermoeid en zelfs burn-out raken. Daarom is het zo belangrijk dat je met je hooggevoeligheid leert omgaan.

Er kan ook sprake zijn van de andere kant van overprikkeling: onderprikkeling. Wat is onderprikkeling en hoe ontstaat dat? Hooggevoeligheid-onderprikkeling

Onderprikkelde mensen houden hun systeem onbewust in een soort pauze stand, zodat er weinig tot geen prikkels binnen kunnen komen. Aan de ene kant kan dit comfort geven. Om het prikkelvolle leven aan te kunnen.  Aan de andere kant voelen ze zich vaak emotioneel onderkoeld, somber, hebben ze nergens zin in en hebben ze het gevoel iets te missen maar weten niet wat.

Wat is de oorzaak van onderprikkeling? Wanneer je als kind veel vaste routines hebt aangeleerd, vaste patronen hebt ontwikkeld en geleerd hebt risico’s uit de weg te gaan is de kans groot dat je te maken krijgt met onderprikkeling. Andere oorzaken kunnen zijn; te weinig worden uitgedaagd in opleiding of werk, waardoor je als het ware in slaap sukkelt, je leven saai en een sleur vindt. Of vanwege gezondheid of een beperking verplicht rust moeten houden en nietsdoen, waardoor je je somber en ellendig voelt.

Hooggevoelige HSP HSS mensen passen zich vaak aan aan hoe het hoort. Zodat je voldoet aan de verwachtingen van anderen. Misschien presteer je onder je niveau, omdat je uitdaging liever uit de weg gaat. Of je doet je allerbeste best en bent een perfectionist geworden. Of misschien ga je in gedachten regelmatig naar je eigen droom en fantasiewereld? Of je verzet je tegen de vaste routines en patronen, reageert dwars en wil je dat het op jouw manier gebeurt. Heb je hier dan een goed gevoel over? In tegendeel, je voelt je somber, hebt nergens zin in en je mist iets maar weet niet wat.

Als je je hooggevoelige kwaliteiten als kwaliteit kunt ervaren en inzetten krijg je er energie en plezier van! En dat kan!