Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid-een-kwaliteit-
Kwaliteit van hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid of HSP is een eigenschap van goed ontwikkelde zintuigen en een gevoelig zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Je kunt veel en zeer gedetailleerd waarnemen en al die signalen worden nauwkeurig doorgegeven aan de hersenen. Dit kan overprikkeling veroorzaken. Dan ervaar je een vol hoofd en een onrustig lijf, heb je het gevoel een spons van energie, sferen en stemmingen van anderen te zijn, daardoor veel moe zijn en meer bezig zijn met waarnemen van negativiteit dan positiviteit.

Op den duur kun je dan chronisch vermoeid en zelfs burn-out raken. Daarom is het zo belangrijk dat je met je hooggevoeligheid leert omgaan.

Er kan ook sprake zijn van de andere kant van overprikkeling: onderprikkeling. Wat is onderprikkeling en hoe ontstaat dat?

Onderprikkelde mensen houden hun systeem onbewust in een soort pauze stand, zodat er weinig tot geen prikkels binnen kunnen komen. Aan de ene kant kan dit comfort geven. Om het prikkelvolle leven aan te kunnen.  Aan de andere kant voelen ze zich vaak emotioneel onderkoeld, somber, hebben ze nergens zin in en hebben ze het gevoel iets te missen maar weten niet wat.

Hooggevoeligheid-onderprikkeling

Wat is de oorzaak van onderprikkeling? Wanneer je als kind veel vaste routines hebt aangeleerd, vaste patronen hebt ontwikkeld en geleerd hebt risico’s uit de weg te gaan is de kans groot dat je te maken krijgt met onderprikkeling. Andere oorzaken kunnen zijn; te weinig worden uitgedaagd in opleiding of werk, waardoor je als het ware in slaap sukkelt, je leven saai en een sleur vindt. Of vanwege gezondheid of een beperking verplicht rust moeten houden en nietsdoen, daardoor voel je je somber en ellendig.

Dan is de kans groot dat je je hebt aangepast aan hoe het hoort en de vaste patronen en routines die je geleerd hebt de jouwe zijn geworden. Misschien presteer je onder je niveau, omdat je uitdaging liever uit de weg gaat. Of je doet je allerbeste best en bent een perfectionist geworden. Misschien ga je in gedachten regelmatig naar je eigen droom en fantasiewereld? Of het tegenovergestelde, je verzet je tegen de vaste routines en patronen, reageert tegendraads en wil je dat dingen op jouw manier gebeuren. Geeft dit alles je een goed gevoel? In tegendeel, je voelt je onderkoeld, somber, bent vaak boos, hebt nergens zin in en je mist iets maar weet niet wat.

Als je je hooggevoelige kwaliteiten als kwaliteit kunt ervaren en inzetten krijg je er energie en plezier van! En dat kan! Ik deel graag mijn kennis en ervaring met jou.